#

PRIVACY VERKLARING

Poppodium Boerderij is zich er van bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Poppodium Boerderij respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacy verklaring wordt omschreven hoe Poppodium Boerderij omgaat met persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website www.poppodiumboerderij.nl en kopers van toegangsbewijzen van de door Poppodium Boerderij georganiseerde concerten en andere evenementen. Door gebruik te maken van deze website stem je in met de voorwaarden van het privacy beleid van Poppodium Boerderij, zoals neergelegd in deze verklaring.

Ons doel is een toegankelijke website, die in de behoeften van onze bezoekers voorziet. Persoonsgegevens vragen we alleen waar en zover dat nodig is. We volgen daarbij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgevingen. Deze privacy verklaring heeft zowel betrekking op bewust als onbewust verstrekte persoonsgegevens.

Poppodium Boerderij verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief en het verstrekken van belangrijke informatie omtrent een evenement (bijv. wanneer een concert verplaatst of afgelast wordt). Ook kunnen wij je benaderen met op maat gemaakte marketingacties of ter verbetering van onze diensten (door middel van enquêtes). Poppodium Boerderij verzamelt en registreert gegevens van gebruikers zoals de voornaam, de achternaam, het adres (NAW-gegevens), het e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, de geboortedatum, geslacht, bankgegevens, IP-adres en muzieksmaak naar genre. Deze gegevens verkrijgen en verwerken wij alleen wanneer je hiermee akkoord bent gegaan. Poppodium Boerderij werkt voor haar kaartverkoop samen met Stager. Ook Stager volgt de regelgeving omtrent de AVG. Mocht je zonder opgaaf van persoonlijke gegevens tickets willen aanschaffen, kun je deze aan onze kassa verkrijgen, op avonden dat er een concert is in de grote zaal.

Poppodium Boerderij maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein informatiebestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw apparatuur zoals je computer, tablet, mobiele telefoon of andere randapparatuur wordt opgeslagen of uitgelezen. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Hierdoor kunnen wij onze website optimaliseren en eventuele voorkeursinstellingen onthouden. Je kunt de instellingen van jouw browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Wel kan het zo zijn dat bepaalde delen van deze website dan niet meer (goed) werken of trager zijn.

Poppodium Boerderij maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Met deze analytische cookies kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers een specifieke pagina op onze website bezoeken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw systeem (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie onder andere om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Poppodium Boerderij heeft hier geen invloed op.

Poppodium Boerderij doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes. De persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaren wij (ook in de cloud) zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af en verschilt per doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.poppodiumboerderij.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Poppodium Boerderij verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Poppodium Boerderij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief vragen we je om je naam en e-mailadres te verstrekken. Dit wordt gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Hugo. Met Hugo heeft Poppodium Boerderij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Indien je via onze site solliciteert op een vacature, zullen wij de verstrekte gegevens in portefeuille houden voor een periode van 2 jaar. Voor de verstrijking van deze periode kan Poppodium Boerderij je benaderen voor toestemming tot verlenging voor eenzelfde periode. Poppodium Boerderij heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. Indien je Poppodium Boerderij ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij je erop dat je (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik door ons van die gegevens. Daarnaast is deze privacy verklaring van toepassing op alle informatie die Poppodium Boerderij over jou verzamelt via de website www.poppodiumboerderij.nl.

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op de websites van derden waarmee Poppodium Boerderij samenwerkt en/of websites waar de website van Poppodium Boerderij naar linkt. Bezoek voor het privacy beleid van deze derden de desbetreffende websites. Poppodium Boerderij is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van die andere partijen, welke sterk kunnen afwijken van de privacy verklaring van Poppodium Boerderij.

De gebruiker kan zijn gegevens altijd opvragen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. De gebruiker kan via zijn account bij onze ticketpartner Stager inloggen en gegevens aanpassen. Je kunt Poppodium Boerderij schriftelijk verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en ons te verzoeken deze (in het geval de gegevens onjuistheden bevatten) te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen. Om gebruik te maken van laatstgenoemd recht dien je ons een verzoek met een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs te sturen naar: info@boerderij.org.

Onderaan elke e-mail, SMS, EMS of MMS bericht dat je van Poppodium Boerderij of Stager ontvangt, heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om zich af te melden van een mailinglijst. Als de gebruiker zich afmeldt van een lijst, zal hij geen informatie meer ontvangen.

Poppodium Boerderij behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/of in deze privacy verklaring aan te brengen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de privacy verklaring van Poppodium Boerderij te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Op deze Privacy Verklaring is het Nederlands recht van toepassing.

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring, dan kun je contact opnemen met:

Poppodium Boerderij
Amerikaweg 145
2717AV Zoetermeer
T. 079-3211012
E: info@boerderij.org

Deze Privacy verklaring is laatstelijk gewijzigd op 10 december 2021.